تصاویر پروفایل اپلیکیشن شما چه شکلی است؟
اگر به‌طور اتفاقی مربعی شکل است، باید بگوییم که متاسفانه شکل مربع برای تصویر پروفایل مناسب نیست. زیرا باعث می‌شود دیدن چهره و تشخیص آن سخت شود. یک تصویر پروفایل دایره‌ای شکل خیلی بهتر از مربعی کار می‌کند زیرا چهره را بیشتر نشان می‌دهد.

روشنایی گوشه

یکی از دلایلی که باعث می‌شود پروفایل مربعی تشخیص سخت‌تری داشته باشد، گوشه‌های تیز است. گوشه‌های تیز باعث می‌شود تصویر روشن‌تر شود. این روشنایی می‌تواند در پردازش چهره تصاویر پروفایل دخالت کند.
یک تصویر پروفایل دایره‌ای باعث روشنایی گوشه نمی‌شود چراکه اصلاً گوشه‌ای ندارد.

اشکال رایج تصاویر پروفایل دیزایناسورتمرکز مرکزی

اکثر چهره‌ها در مرکز تصویر پروفایل قرار دارند. وقتی به یک چهره در تصویر مربعی نگاه می‌شود، کاربر زمان بیشتری برای تمرکز روی چهره، صرف می‌کند. این به دلیل فاصله زیاد از مرکز تصویر تا گوشه‌هاست. کاربر مجبور است چشمش را در امتداد قطر حرکت بدهد تا همه‌چیز را ببیند.
وقتی به یک چهره در تصویر دایره‌ای نگاه می‌شود، کاربر می‌تواند همه‌چیز را با نگاه کردن به مرکز تشخیص بدهد. دلیل آن‌هم فاصله مساوی مرکز تا لبه‌های تصویر است. بنابراین کاربران زمان کمتری را صرف تمرکز می‌کنند چون نیاز کمتری به حرکت چشمشان به اطراف تصویر دارند.

محدوده پس‌زمینه

مهم‌ترین قسمت یک تصویر پروفایل، چهره است. هرچه پس‌زمینه تصویر کمتر باشد، کاربران بیشتر می‌توانند روی چهره تمرکز کنند. یک تصویر پروفایل مربعی محدوده بیشتری از پس‌زمینه را به کاربر نشان می‌دهد. اما یک تصویر پروفایل دایره‌ای، محدوده پس‌زمینه را حذف می‌کند.

تصاویر غیر چهره‌ای

شکل دایره‌ای برای تصاویر پروفایل به‌خوبی کار می‌کند، زیرا چهره را بیشتر نشان می‌دهد. اما برای تصاویر غیر چهره‌ای مناسب نیست. پس‌زمینه یک تصویر غیر چهره‌ای ممکن است حاوی محتوایی باشد که کاربران می‌خواهند ببینند. گوشه‌ها نیز می‌تواند عمق و جزئیات را کاهش دهد.

تجربه شکل دادن به تصویر

تصاویر دایره‌ای تمرکز بیشتری روی چهره نسبت به تصاویر مربعی دارند. تصاویر برجسته به کاربران کمک می‌کند تا خیلی ساده‌تر نام‌های کاربری آن‌ها را تشخیص بدهند. اگر یک تغییر ساده می‌تواند تجربه کاربر را به این شکل تغییر دهد، یک تغییر ارزشمند است!

بازنشر