تجربه کاربری به زبان ساده

مدل قوطی‌های تن ماهی چند سال پیش را به خاطر دارید؟ برای بازکردن درب آن باید کلی زحمت می‌کشیدیم! یا باید به درب‌بازکن‌ها متوسل می‌شدیم، یا چاقو و در نهایت دندان! پس از شناخت مشتریان محصول و بررسی رفتار آن‌ها در نوع استفاده از محصول، درب آسان بازشو طراحی شد.
ده‌ها مقاله رایگان برای شما
رویداد، کالا یا محتوایی دارید که برای طراحان تجربه‌کاربری مفیده؟ احتمالا بتونیم با هم همکاری خوبی داشته باشیم :) شروع مکالمه